Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana adresu do korespondencji lub zamieszkania

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o zmianę adresu do korespondencji lub zamieszkania.
Usługa może być realizowana elektronicznej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Podmiot lub osoba zgłaszający zmianę adresu do korespondencji lub zamieszkania

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Druk zmiany adresu
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zmiana adresu do korespondencji lub zamieszkania

Etapy realizacji usługi  

1.Przesłanie informacji o zmianie adresu do korespondencji lub zamieszkania. 2. Przyjęcie informacji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiana adresu do korespondencji lub zamieszkania

Zmiana adresu do korespondencji lub zamieszkania

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o zmianę adresu do korespondencji lub zamieszkania.
Usługa może być realizowana elektronicznej.