Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wypis z ewidencji klubów sportowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wypisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego

Kogo dotyczy  

Członkowie Zarządu klubu sportowego, wskazani w statucie do składania oświadczeń woli

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie wypisu z ewidencji klubów sportowych
 • Dowód uiszczenia opłaty
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

17 zł

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie wypisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie wypisu

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wypis z ewidencji klubów sportowych
  Podobne usługi  

  Wypis z ewidencji klubów sportowych

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wypisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej