Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie pozwoleń na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla organizatora zawodów sportowych

Wydanie, w drodze decyzji pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla organizatora zawodów sportowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Gdyni

Kogo dotyczy  

osobę fizyczną lub organizacje

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
Czas realizacji  

5 dni roboczych

Opłaty  

500 zł

Tryb odwoławczy  

Za pośrednictwem organu, który wydał decyzję do Ministra właściwego do spraw rybołówstwa, w terminie 14 dni od otrzymania przedmiotowej decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa morskiego dla organizatora sportowego z brzegu lub ze statku

Etapy realizacji usługi  

1. Weryfikacja złożonych dokumentów 2. Wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla organizatora zawodów sportowych

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • wędkarstwo morskie
 • zawody sportowe
 • Wydawanie pozwoleń na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla organizatora zawodów sportowych

  Wydanie, w drodze decyzji pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla organizatora zawodów sportowych