Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzyskanie odszkodowania dotyczącego szkód w pojazdach oraz szkód osobowych związanych z utrzymaniem dróg

Uzyskanie odszkodowania dotyczącego szkód w pojazdach oraz szkód osobowych związanych z utrzymaniem dróg

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. właściwy samorząd województwa, powiatu lub gminy.

Kogo dotyczy  

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o odszkodowanie dotyczące szkód w pojazdach oraz szkód osobowych związanych z utrzymaniem dróg
Czas realizacji  

Niezwłoczne przekazanie wniosku zainteresowanej osoby ubezpieczycielowi

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wnioski o odszkodowania dotyczące szkód w pojazdach oraz szkód osobowych związanych z utrzymaniem dróg

Uzyskanie odszkodowania dotyczącego szkód w pojazdach oraz szkód osobowych związanych z utrzymaniem dróg

Uzyskanie odszkodowania dotyczącego szkód w pojazdach oraz szkód osobowych związanych z utrzymaniem dróg