Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana danych podlegających wpisowi do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zmiany w rejestrze tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych.
Wniosek o wpis do rejestru i wniosek o zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru składa się do wojewody właściwego ze względu na obszar świadczenia usług tłumacza

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewoda ze względu na obszar świadczenia usług przez tłumacza.

Kogo dotyczy  

osoba fizyczna

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (Dz. U. z 2012 r., poz. 652)
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r., poz. 20 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych
Czas realizacji  

brak

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji/wprowadzenie zmian w rejestrze po złożeniu kompletnego wniosku.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   zmiana danych wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego komunikowanie się osób głuchoniemych

Zmiana danych podlegających wpisowi do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zmiany w rejestrze tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych.
Wniosek o wpis do rejestru i wniosek o zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru składa się do wojewody właściwego ze względu na obszar świadczenia usług tłumacza