Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych

Uzyskanie wpisu do Rejestru

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach wyznaczony rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie: a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami, b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi płatniczymi, c) pośrednictwa w wymianach, o których mowa powyżej, d) prowadzenia rachunków zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  ● Wniosek o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych ● Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności w zakresie walut wirtualnych ● Oświadczenie o niekaralności ● Dowód wniesienia opłaty skarbowej
Czas realizacji  

14 dni od dnia złożenia wniosku

Opłaty  

● 616 zł - za wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych ● 17 zł - za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych (na wniosek przedsiębiorcy)

Tryb odwoławczy  

Od decyzji o odmowie dokonania wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

Rezultat realizacji usługi  

Wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku o wpis do rejestru 2. Weryfikacja wniosku 3. Wpis do rejestru lub wydanie decyzji o odmowie dokonania wpisu do rejestru

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   ● Działalność regulowana ● Waluta wirtualna ● Pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu

  Wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych

  Uzyskanie wpisu do Rejestru