Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udostępnianie akt sprawy on-line

Udostępnienie akt sprawy on-line.
Organ administracji publicznej może zapewnić udostępnienie akt sprawy w swoim systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony postępowania podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo stosując inne technologie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Podlaski Urząd Wojewódzki

Kogo dotyczy  

Stron postępowania administracyjnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek w postaci elektronicznej podpisany przez wnioskodawcę
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Udostępnienie stronie akt sprawy on-line na wniosek.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku o udostępnienie akt sprawy on-line 2. Udostępnienie wnioskodawcy akt sprawy on-line

Poziom uwierzytelniania  
  • Podpis kwalifikowany
  • Profil zaufany
  • Usługa wymaga zalogowania  

    TAK

    Słowa kluczowe   udostępnienie akt

    Udostępnianie akt sprawy on-line

    Udostępnienie akt sprawy on-line.
    Organ administracji publicznej może zapewnić udostępnienie akt sprawy w swoim systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony postępowania podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo stosując inne technologie.