Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Rada Doskonałości Naukowej

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.
Czas realizacji  

4 tygodnie

Opłaty  

Brak opłat.

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie wniosku do wskazanego podmiotu habilitującego albo wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia postępowania.

Etapy realizacji usługi  

1. Ocena formalna złożonego wniosku. 2. Przekazanie wniosku do wyznaczonego podmiotu habilitującego albo wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych podania. 3. Wyznaczenie innego uprawnionego podmiotu do przeprowadzenia postępowania oraz przekazanie do tego podmiotu wniosku w przypadku, gdy podmiot wnioskowany odmówił wyrażenia zgodny na przeprowadzenie postępowania.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Rada Doskonałości Naukowej
 • postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
 • postępowanie o awans naukowy
 • postępowanie habilitacyjne
 • podmiot habilitujący
 • habilitacyjna
 • Przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

  Przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego