Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Praktyki studenckie lub wolontariat

Zgłoszenie kandydata do odbywania praktyki lub działania jako wolontariusz

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy marszałek województwa

Kogo dotyczy  

Kandydat na praktykę absolwencką, studencką lub wolontariat w Urzędzie Marszałkowskim

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek kandydata na praktykę studencką/absolwencką/wolontariat składany w formie elektronicznej
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłaty

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie odbywania praktyki lub działania jako wolontariusz

Etapy realizacji usługi  

1. złożenie wniosku, 2. weryfikacja, 3. odpowiedź na wniosek

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • wolontariat
 • praktyki studenckie
 • Praktyki studenckie lub wolontariat

  Zgłoszenie kandydata do odbywania praktyki lub działania jako wolontariusz