Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Umorzenie, odroczenie terminu zapłaty, rozłożenie na raty należności pieniężnych - opłat czynszowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty, rozłożenie na raty należności pieniężnych - opłat czynszowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o odroczenie płatności
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Umorzenie, odroczenie terminu zapłaty, rozłożenie na raty należności pieniężnych - opłat czynszowych

Umorzenie, odroczenie terminu zapłaty, rozłożenie na raty należności pieniężnych - opłat czynszowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty, rozłożenie na raty należności pieniężnych - opłat czynszowych.