Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

System powiadamiania SMS i E-Mail dla Miasta Podkowa Leśna

Usługa umożliwia złożenie wniosku o rejestrację/aktualizację w systemie powiadamiania miasta Podkowa Leśna lub oświadczenia o rezygnacji z systemu powiadamiania miasta Podkowa Leśna

Organ właściwy do realizacji usługi  

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych lub przedsiębiorców

Podstawy prawne  
 • Zarządzenie nr 61/2020 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Powiadamiania SMS i E-mail dla Miasta Podkowa Leśna
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  Formularz rejestracji/aktualizacji Systemu Powiadamiania SMS i Email lub Formularz Rezygnacji z Systemu Powiadamiania SMS i Email
Czas realizacji  

Do 14 dni

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rejestracja/aktualizacja w systemie powiadamiania miasta Podkowa Leśna lub rezygnacja z systemu powiadamiania miasta Podkowa Leśna

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku/oświadczenia 2. Realizacja wniosku/oświadczenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   System powiadamiania SMS i E-Mail dla Miasta Podkowa Leśna

  System powiadamiania SMS i E-Mail dla Miasta Podkowa Leśna

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o rejestrację/aktualizację w systemie powiadamiania miasta Podkowa Leśna lub oświadczenia o rezygnacji z systemu powiadamiania miasta Podkowa Leśna