Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przesłanie dokumentów do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub właściwego organu wydającego prawa jazdy lub pozwolenia

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji Publicznej dokumentów do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w związku z nieukończonym egzaminem na prawo jazdy (pozwolenie do kierowania tramwajem) lub do właściwego organu wydającego prawa jazdy lub pozwolenia, w związku z czasową rezygnacją z ubiegania się o prawo jazdy

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2022 r., poz. 874 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2023 r., poz. 2659)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o przesłanie dokumentów
Czas realizacji  

Do 14 dni

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wysłanie dokumentów do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie dokumentów 2. Weryfikacja dokumentów

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Przesłanie dokumentów do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub właściwego organu wydającego prawa jazdy lub pozwolenia
  Podobne usługi  

  Przesłanie dokumentów do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub właściwego organu wydającego prawa jazdy lub pozwolenia

  Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji Publicznej dokumentów do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w związku z nieukończonym egzaminem na prawo jazdy (pozwolenie do kierowania tramwajem) lub do właściwego organu wydającego prawa jazdy lub pozwolenia, w związku z czasową rezygnacją z ubiegania się o prawo jazdy