Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Projekty cenników i regulaminów operatorów o znaczącej pozycji rynkowej

Kontrola wykonania obowiązków regulacyjnych wynikających z ustawy Prawo telekomunikacyjne i decyzji Prezesa UKE

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Kogo dotyczy  

operatora o znaczącej pozycji rynkowej na rynkach detalicznych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  wniosek
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa UKE z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek można składać w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 § 3 i art. 129 § 2 Kpa)

Rezultat realizacji usługi  

Weryfikacja projektu cennika

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Analiza wniosku przez Prezesa UKE 3. Akceptacja/sprzeciw

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • cennik
 • regulamin
 • promocja
 • art.48 ust.1 PT
 • UKE
 • Projekty cenników i regulaminów operatorów o znaczącej pozycji rynkowej

  Kontrola wykonania obowiązków regulacyjnych wynikających z ustawy Prawo telekomunikacyjne i decyzji Prezesa UKE