Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Opłata prolongacyjna za grób/niszę urnową

Wniesienie opłaty za grób
a)ziemny,
b) murowany,
c) niszę urnową

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne i prawne

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Wymagane dokumenty  
  W przypadku grobu ziemnego czasowego dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa lub powinowactwa z osobami pochowanymi w grobie
Czas realizacji  

W przypadku wniosku składanego pisemnie – do 30 dni od dnia wpływu pisma

Opłaty  

Wszelkie opłaty pobierane są zgodnie zobowiązującym cennikiem, za złożenie dokumentu pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17 zł. Zwolnienie z przedmiotowej opłaty dotyczy małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przyjęcie opłaty prolongacyjnej

Etapy realizacji usługi  

1)Przyjęcie wniosku wraz z załącznikami 2) Weryfikacja przedstawionej dokumentacji, 3) wydanie zgody i przyjęcie opłaty prolongacyjnej

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • cmentarz
 • opłata za grób/niszę urnową
 • Opłata prolongacyjna za grób/niszę urnową

  Wniesienie opłaty za grób
  a)ziemny,
  b) murowany,
  c) niszę urnową