Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Opiniowanie regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gmin

Usługa umożliwia złożenie dokumentacji dotyczącej opiniowania regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gmin.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Kogo dotyczy  

Jednostki samorządowe

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, wniosek strony
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni

Rezultat realizacji usługi  

Dostarczenie zaopiniowanego dokumentu w sprawie regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gmin

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie dokumentacji. 2. Weryfikacja dokumentacji. 3. Przyjęcie opinii.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Opiniowanie regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gmin

  Opiniowanie regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gmin

  Usługa umożliwia złożenie dokumentacji dotyczącej opiniowania regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gmin.