Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Korespondencja do Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca spraw odwoławczych

Usługa umożliwia wniesienie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej innej niż odwołanie lub przystąpienia do postępowania odwoławczego korespondencji w postępowaniu odwoławczym wszczętym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z możliwością opatrzenia jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Kogo dotyczy  

Strony i uczestnicy postępowań odwoławczych wszczętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Formularz korespondencji
 • Pismo w postępowaniu odwoławczym inne niż odwołanie lub przystąpienie oraz ew. załączniki
Czas realizacji  

W zależności od rodzaju sprawy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie pisma do Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca spraw odwoławczych

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie pisma, 2. Weryfikacja pisma,

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Korespondencja do Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca spraw odwoławczych
  Podobne usługi  

  Korespondencja do Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca spraw odwoławczych

  Usługa umożliwia wniesienie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej innej niż odwołanie lub przystąpienia do postępowania odwoławczego korespondencji w postępowaniu odwoławczym wszczętym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z możliwością opatrzenia jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu