Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Sprzeciw od wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej za przejazd autostradą

Komunikacja z Centrum Kompetencyjnym Poboru Opłat Drogowych przy Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi

Organ właściwy do realizacji usługi  

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Kogo dotyczy  

Właściciele / posiadacze / użytkownicy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Zgodnie z pouczeniami zawartymi w otrzymanych pismach
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

wniosek o ponowne rozpatrzenie w terminie 14 dni od otrzymania rozstrzygnięcia lub skarga w terminie 30 dni od otrzymania rozstrzygnięcia

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie sprzeciwu lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz anulowanie lub podtrzymanie opłaty

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Sprawa w trakcie rozpatrzenia 3. Zakończenie

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   opłata dodatkowa przejazd autostradą wniosek ponowne rozpatrzenie sprzeciw wezwanie opłata dodatkowa eToll

  Sprzeciw od wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej za przejazd autostradą

  Komunikacja z Centrum Kompetencyjnym Poboru Opłat Drogowych przy Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi