Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie wpisu do ewidencji dostawców prowadzących obrót materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym lub materiałem nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli.

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wpisu do ewidencji dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Kogo dotyczy  

Dostawca wytwarzający lub prowadzący obrót materiałem siewnym.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wpis do ewidencji dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym.
Czas realizacji  

Wojewódzki Inspektor po otrzymaniu zgłoszenia wpisuje dostawcę do ewidencji dostawców i wydaje zaświadczenie o wpisie do tej ewidencji. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Opłaty  

Zaświadczenie zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część II pozycja 21.

Tryb odwoławczy  

Nie podlega

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • Zgłoszenie wpisu do ewidencji dostawców prowadzących obrót materiałem szkółkarskim
  • materiałem rozmnożeniowym lub materiałem nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli.
  • Zgłoszenie wpisu do ewidencji dostawców prowadzących obrót materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym lub materiałem nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli.

    Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wpisu do ewidencji dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym.