Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie terminu zbioru leśnego materiału rozmnożeniowego

Usługa umożliwia wysłanie informacji o terminie zbioru leśnego materiału rozmnożeniowego.
Zgodnie z Ustawą o leśnym materiale rozmnożeniowym producent ubiegający się o wydanie świadectwa pochodzenia obowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Ministrowi planowanego terminu pozyskania leśnego materiału rozmnożeniowego z leśnego materiału podstawowego(ART. 29 Ustawy).
Zgłoszenie na 14 dni przed planowanym terminem pozyskania leśnego materiału rozmnożeniowego z leśnego materiału podstawowego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister właściwy do spraw środowiska

Kogo dotyczy  

Dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Zgłoszenie terminu zbioru lmr
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy - jest to tylko zgłoszenie przez wnioskodawcę

Rezultat realizacji usługi  

Przesłanie informacji o terminie zbioru leśnego materiału rozmnożeniowego.

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie zgłoszenia. 2. Rozpoczęcie procedury związanej z ubieganiem się o wydanie świadectwa pochodzenia.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgłoszenie terminu zbioru leśnego materiału rozmnożeniowego

Zgłoszenie terminu zbioru leśnego materiału rozmnożeniowego

Usługa umożliwia wysłanie informacji o terminie zbioru leśnego materiału rozmnożeniowego.
Zgodnie z Ustawą o leśnym materiale rozmnożeniowym producent ubiegający się o wydanie świadectwa pochodzenia obowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Ministrowi planowanego terminu pozyskania leśnego materiału rozmnożeniowego z leśnego materiału podstawowego(ART. 29 Ustawy).
Zgłoszenie na 14 dni przed planowanym terminem pozyskania leśnego materiału rozmnożeniowego z leśnego materiału podstawowego