Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ocena laboratoryjna materiału siewnego - zlecenia

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o ocenę laboratoryjną nasion. Oceny laboratoryjnej materiału siewnego dokonuje WIORiN Laboratorium Wojewódzkie (Pracownia Oceny Nasion). Ocenę laboratoryjną przeprowadza się w zależności od kierunku badania zgodnie z procedurą PB 04 Oznaczanie czystości nasion, PB 05 Oznaczanie innych nasion w sztukach, PB 06 Oznaczanie zdolności kiełkowania nasion lub według przepisów ISTA. Przedsiębiorcy dostarczają do laboratorium próbkę do badań wraz z dołączonym zleceniem. Formularz wniosku o ocenę laboratoryjną nasion można podpisać profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa- Laboratorium Wojewódzkie

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym. Rolnicy posiadający wpis do rejestru podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym. Rolnicy, przedsiębiorcy oraz podmioty nie zarejestrowani w rejestrze.

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2020 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za przeprowadzanie kontroli urzędowych, wykonywanie innych czynności urzędowych oraz świadczenie usług w zakresie ochrony roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1771)
 • Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2023 r., poz. 301 z późn. zm., Art.103)
Wymagane dokumenty  
  Zlecenie
Czas realizacji  

14 dni zboża, 35 dni trawy

Opłaty  

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Ocena laboratoryjna materiału siewnego - zlecenia

  Ocena laboratoryjna materiału siewnego - zlecenia

  Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o ocenę laboratoryjną nasion. Oceny laboratoryjnej materiału siewnego dokonuje WIORiN Laboratorium Wojewódzkie (Pracownia Oceny Nasion). Ocenę laboratoryjną przeprowadza się w zależności od kierunku badania zgodnie z procedurą PB 04 Oznaczanie czystości nasion, PB 05 Oznaczanie innych nasion w sztukach, PB 06 Oznaczanie zdolności kiełkowania nasion lub według przepisów ISTA. Przedsiębiorcy dostarczają do laboratorium próbkę do badań wraz z dołączonym zleceniem. Formularz wniosku o ocenę laboratoryjną nasion można podpisać profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.