Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Złożenie informacji o przywiezionym z państw trzecich dopuszczonym do obrotu materiale siewnym.

Poinformowanie wojewódzkiego inspektora o przywiezionym z państw trzecich dopuszczonym do obrotu materiale siewnym

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę prowadzącego obrót, albo miejsce wykonywania działalności, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania prowadzącego obrót.

Kogo dotyczy  

Podmioty prowadzące obrót materiałem siewnym

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Dokumenty dotyczące wytwarzania i jakości przywiezionego materiału.
Czas realizacji  

Termin składania dokumentów - 3 dni od dnia odprawy celnej.

Opłaty  

Nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie informacji o przywiezionym z państw trzecich dopuszczonym do obrotu materiale siewnym.

Etapy realizacji usługi  

Przekazanie informacji wraz z dokumentami dotyczącymi wytwarzania i jakości przywiezionego materiału.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Złożenie informacji o przywiezionym z państw trzecich dopuszczonym do obrotu materiale siewnym.
Podobne usługi  

Złożenie informacji o przywiezionym z państw trzecich dopuszczonym do obrotu materiale siewnym.

Poinformowanie wojewódzkiego inspektora o przywiezionym z państw trzecich dopuszczonym do obrotu materiale siewnym