Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego

Usługa umożliwia złożenie wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego pochodzącego z Leśnego Materiału Podstawowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister właściwy do spraw środowiska

Kogo dotyczy  

Dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o świadectwo leśnego materiału rozmnożeniowego
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Strona niezadowolona z decyzji wydanej na podstawie wniosku może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zwrócić się do Ministra Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 k.p.a. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego
Podobne usługi  

Wydanie świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego

Usługa umożliwia złożenie wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego pochodzącego z Leśnego Materiału Podstawowego.