Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Złożenie informacji o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym.

Usługa umożliwia złożenie informacji o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym za okres od dnia 1 lipca roku poprzedzającego rok złożenia informacji do dnia
30 czerwca roku w którym informacja jest składana.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

Kogo dotyczy  

Podmioty prowadzące obrót materiałem siewnym

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    -
Czas realizacji  

Termin składania dokumentów - 31 lipiec każdego roku.

Opłaty  

Nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy  

-

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie informacji o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym.

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie informacji o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym za okres od dnia 1 lipca roku poprzedzającego rok złożenia informacji do dnia
30 czerwca roku w którym informacja jest składana.
2. Przyjęcie zgłoszenia. 3. Wpis do ewidencji przedsiębiorców. 4. Wydanie przedsiębiorcy zaświadczenia o wpisie do ewidencji, zawierającego numer przedsiębiorcy wynikający z ewidencji przedsiębiorców.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Złożenie informacji o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym.
Podobne usługi  

Złożenie informacji o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym.

Usługa umożliwia złożenie informacji o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym za okres od dnia 1 lipca roku poprzedzającego rok złożenia informacji do dnia
30 czerwca roku w którym informacja jest składana.