Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wniosek o wydanie numeru paszowego

Każdy rolnik lub przedsiębiorca działający na rynku pasz musi być zarejestrowany jako producent pasz oraz posiadać przydzielony przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii numer paszowy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Kogo dotyczy  

Każdy rolnik lub przedsiębiorca.

Podstawy prawne  
    ROZPORZĄDZENIE (WE) Nr 183/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 stycznia 2005 r.<br/>ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz. (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 35)
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

W dniu złożenia wniosku

Opłaty  

17zł

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wniosek o wydanie numeru paszowego

Wniosek o wydanie numeru paszowego

Każdy rolnik lub przedsiębiorca działający na rynku pasz musi być zarejestrowany jako producent pasz oraz posiadać przydzielony przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii numer paszowy.