Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zobowiązywanie do umożliwienia swobodnego przepływu ryb i zawieszenia połowu ryb

hodowla ryb, ochrona zdrowia ryb

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

uprawniony do rybactwa

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek powinien zawierać następujące dane i załączniki: - gatunki ryb, - miejsce/obszar wód chronionych, - termin/okres niezbędny do zapewnienia rybom ochrony, - uzasadnienie.
 • Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Czas realizacji  

zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – 1 miesiąc, 2. w sprawach szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Stronom przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem marszałka województwa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

wydanie decyzji administracyjnej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku osobiście lub przesłanie pocztą. 2. Weryfikacja. 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • hodowla
 • ochrona ryb
 • Zobowiązywanie do umożliwienia swobodnego przepływu ryb i zawieszenia połowu ryb

  hodowla ryb, ochrona zdrowia ryb