Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Cofnięcie upoważnienia do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin – na wniosek strony

1. Przyjęcie i sprawdzenie wniosku oraz towarzyszącej dokumentacji.
2. Wydanie decyzji w zakresie cofnięcia upoważnienia do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin.
3. Przekazanie decyzji w zakresie cofnięcia upoważnienia do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin wnioskodawcy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorca/podmiot

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • wniosek
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

10 zł

Tryb odwoławczy  

14 dni od decyzji wydanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa za pośrednictwem za pośrednictwem organu, który wydał decyzje.

Rezultat realizacji usługi  

Cofnięcie upoważnienie w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie i sprawdzenie wniosku oraz towarzyszącej dokumentacji. 2. Wydanie decyzji o cofnięciu upoważnienia w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin. 3. Przekazanie decyzji o cofnięciu upoważnienia w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin wnioskodawcy.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Cofnięcie upoważnienie w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin

  Cofnięcie upoważnienia do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin – na wniosek strony

  1. Przyjęcie i sprawdzenie wniosku oraz towarzyszącej dokumentacji.
  2. Wydanie decyzji w zakresie cofnięcia upoważnienia do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin.
  3. Przekazanie decyzji w zakresie cofnięcia upoważnienia do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin wnioskodawcy.