Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie planowanej czynności mieszania leśnego materiału rozmnożeniowego

Usługa umożliwia złożenie zgłoszenia planowanej czynności zmieszania kilku partii leśnego materiału rozmnożeniowego, dla których zostały wcześniej wydane osobne świadectwa pochodzenia.
Mieszanie dokonywane jest w obecności upoważnionego przedstawiciela Ministra.
Z czynności mieszania przedstawiciel Ministra sporządza protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Ministra oraz dla producenta lub dostawcy dokonującego mieszania. W protokole zamieszcza się informacje umożliwiające późniejszą identyfikację zmieszanych składników.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Przedstawiciel Ministra właściwego do spraw środowiska

Kogo dotyczy  

Dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Zgłoszenie planowanej czynności mieszania leśnego materiału rozmnożeniowego
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Strona niezadowolona z wydanej na podstawie zgłoszenia i protokołu mieszania decyzji może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zwrócić się do Ministra Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 k.p.a. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Rezultat realizacji usługi  

Weryfikacja zgłoszenia oraz udział w czynnościach zmieszania leśnego materiału rozmnożeniowego.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie zgłoszenia. 2. Weryfikacja zgłoszenia. 3. Sporządzenie protokołu z czynności zmieszania leśnego materiału rozmnożeniowego.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgłoszenie planowanej czynności mieszania leśnego materiału rozmnożeniowego
Podobne usługi  

Zgłoszenie planowanej czynności mieszania leśnego materiału rozmnożeniowego

Usługa umożliwia złożenie zgłoszenia planowanej czynności zmieszania kilku partii leśnego materiału rozmnożeniowego, dla których zostały wcześniej wydane osobne świadectwa pochodzenia.
Mieszanie dokonywane jest w obecności upoważnionego przedstawiciela Ministra.
Z czynności mieszania przedstawiciel Ministra sporządza protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Ministra oraz dla producenta lub dostawcy dokonującego mieszania. W protokole zamieszcza się informacje umożliwiające późniejszą identyfikację zmieszanych składników.