Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie do ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców

Usługa umożliwia dokonanie zgłoszenia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych, oraz obrotu materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym lub materiałem nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli, celem dokonania wpisu do ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy, rolnika, dostawcy ubiegającego się o wpis do ewidencji, wykonującego działalność w zakresie prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych, obrotu materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym lub materiałem nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Zgłoszenie do ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców.
Czas realizacji  

7 dni od dnia wpływu kompletnego zgłoszenia
zaświadczenie - bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

Bez opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie do ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie zgłoszenia. 2. Przyjęcie zgłoszenia. 3. Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   zgłoszenie ewidencja przedsiębiorców ewidencja rolników ewidencja dostawców

Zgłoszenie do ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców

Usługa umożliwia dokonanie zgłoszenia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych, oraz obrotu materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym lub materiałem nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli, celem dokonania wpisu do ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców.