Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną

Usługa umożliwia wysłania do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Kogo dotyczy  

Instytucje, firmy, osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Opłata skarbowa
  • Wniosek o wydanie zezwolenia
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

82zł
Zwolnione z opłaty skarbowej: jednostki budżetowe; jednostki samorządu terytorialnego; organizacje pożytku publicznego.

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji należy składać do organu odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał przedmiotową decyzje, w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną

Wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną

Usługa umożliwia wysłania do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną.