Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną

Usługa umożliwia wysłania do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Kogo dotyczy  

Instytucje, firmy, osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Opłata skarbowa
 • Wniosek o wydanie zezwolenia
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

82 zł od decyzji 17 zł w przypadku wyznaczenia pełnomocnika od pełnomocnictwa Zwolnione z opłaty skarbowej: jednostki budżetowe; jednostki samorządu terytorialnego.

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji należy składać do organu odwoławczego (Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska), za pośrednictwem organu, który wydał przedmiotową decyzje, w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną

  Wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną

  Usługa umożliwia wysłania do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną.