Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia dla rolników

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia dla rolników. Usługę można zrealizować w formie elektronicznej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Kogo dotyczy  

Podmiotu wnioskującego o wydanie zaświadczenia w sprawach rolnych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia dla rolników
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

17 zł

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie zaświadczenia

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie zaświadczenia dla rolników

Wydanie zaświadczenia dla rolników

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia dla rolników. Usługę można zrealizować w formie elektronicznej.