Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie świadectwa dla mieszanki materiału siewnego

Przedsiębiorca przesyła aktualne kopie świadectw lub informacji dla poszczególnych składników mieszanki, w przypadku mieszanek na cele pastewne - opis procesu technologicznego sporządzenia mieszanki.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorców wytwarzających materiał siewny

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27.11.2013 w sprawie mieszanek materiału siewnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1553)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wystawienie świadectwa dla mieszanki materiału siewnego
Czas realizacji  

3 dni

Opłaty  

Po wystawieniu rachunku

Tryb odwoławczy  

W ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji do Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa za posrednictwa Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roslin i Nasiennictwa

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji i ewentualne wydanie świadectwa dla mieszanki materiału siewnego bądź odmowa wydania świadectwa.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydanie świadectwa dla mieszanki materiału siewnego

  Wydanie świadectwa dla mieszanki materiału siewnego

  Przedsiębiorca przesyła aktualne kopie świadectw lub informacji dla poszczególnych składników mieszanki, w przypadku mieszanek na cele pastewne - opis procesu technologicznego sporządzenia mieszanki.