Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wprowadzanie zakazu amatorskiego połowu ryb

hodowla ryb, ochrona zdrowia ryb,

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy zarząd województwa

Kogo dotyczy  

uprawniony do rybactwa

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek powinien zawiera następujące dane i załączniki: - miejsce wprowadzenia zakazu, - czas/okres, - uzasadnienie.
  • Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Czas realizacji  

1 miesiąc a w sprawach szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

wydanie uchwały Zarządu Województwa

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku osobiście lub przesłanie pocztą. 2. Weryfikacja. 3. Wydanie uchwały

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

NIE

Słowa kluczowe  
  • hodowla
  • ochrona ryb
  • Wprowadzanie zakazu amatorskiego połowu ryb

    hodowla ryb, ochrona zdrowia ryb,