Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Upoważnienie pełnomocnika hodowcy (ochrona)

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o upoważnienie pełnomocnika hodowcy (ochrona).

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Otrzymanie upoważnienia pełnomocnika hodowcy

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Upoważnienie pełnomocnika hodowcy (ochrona)
Podobne usługi  

Upoważnienie pełnomocnika hodowcy (ochrona)

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o upoważnienie pełnomocnika hodowcy (ochrona).