Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rejestracja gospodarstwa pasiecznego

Zgłoszenie gospodarstwa pasiecznego do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Powiatowy Lekarz Weterynarii

Kogo dotyczy  

Właściciel pasieki pszczelej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej 17 zł
Czas realizacji  

jeden dzień

Opłaty  

potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej 17 zł

Tryb odwoławczy  

odwołanie do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii za pośrednictwem Powiatowego Lekarza Weterynarii

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie odpowiedniej decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji/rejestracja gospodarstwa pasiecznego.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Rejestracja gospodarstwa pasiecznego

Rejestracja gospodarstwa pasiecznego

Zgłoszenie gospodarstwa pasiecznego do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii