Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przedłużenie wpisu odmiany w krajowym rejestrze

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przedłużenie wpisu odmiany w krajowym rejestrze.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • opis odmiany, a w przypadku odmiany mieszańcowej także opis jej składników, pochodzące z jednostek odpowiedzialnych za rejestrację odmian, autoryzowane przez hodowcę zarejestrowanej odmiany (autoryzacja nie jest wymagana dla odmian roślin warzywnych typu „umbrella”
 • oświadczenie o prowadzeniu dokumentacji dotyczącej zachowania odmiany, zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1 oraz art. 13 ustawy o nasiennictwie
 • Do Centralnego Ośrodka należy dostarczyć próbkę materiału siewnego odmiany zgłaszanej do zachowania wraz z udokumentowaniem wytworzenia tego materiału
Czas realizacji  

w zależności od terminu przeprowadzonych badań

Opłaty  

500 zł

Tryb odwoławczy  

Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Przedłużenie wpisu odmiany w krajowym rejestrze.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Przedłużenie wpisu odmiany w krajowym rejestrze

  Przedłużenie wpisu odmiany w krajowym rejestrze

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przedłużenie wpisu odmiany w krajowym rejestrze.