Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej programu kształcenia mającego na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami lub zarządców nieruchomości

Usługa umożliwia zgłoszenie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej programu kształcenia, zgłoszenie zmian programu kształcenia rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomościami.

Zapewnienie prawidłowego wykonywania obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości poprzez nadzór nad treściami merytorycznymi seminariów, szkoleń i kursów specjalistycznych, mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez ww. osoby.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomościami

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wymogów programowych dla kursów specjalistycznych, szkoleń lub seminariów, mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 859)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. z 2010 r. Nr 140, poz. 945)
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
    Zgłoszenie programu kształcenia
Czas realizacji  

Wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. nadawanie numerów programom kształcenia następuje raz na dwa tygodnie.

Opłaty  

Brak opłaty

Tryb odwoławczy  

Wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w terminie 5 dni roboczych organizator doskonalenia ma prawo uzupełnić stwierdzone przez Ministerstwo Infrastruktury braki w zgłoszeniu programu kształcenia.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgłoszenie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej programu kształcenia mającego na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami lub zarządców nieruchomości

Zgłoszenie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej programu kształcenia mającego na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami lub zarządców nieruchomości

Usługa umożliwia zgłoszenie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej programu kształcenia, zgłoszenie zmian programu kształcenia rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomościami.

Zapewnienie prawidłowego wykonywania obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości poprzez nadzór nad treściami merytorycznymi seminariów, szkoleń i kursów specjalistycznych, mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez ww. osoby.