Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ewidencjonowanie szkoleń prowadzonych przez ośrodki szkolenia

Kierownik ośrodka szkolenia jest zobowiązany przedstawić wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia, najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu rozpoczęcia kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego, informację o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego.
Kierownik ośrodka szkolenia przekazuje wojewodzie, w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia okresowego i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie, dane osób, które ukończyły kurs.
Wojewoda, może umożliwić przekazywanie informacji oraz danych, w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewoda

Kogo dotyczy  

Ośrodki szkolenia

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Informacja o rozpoczęciu szkolenia okresowego składana wojewodzie przez kierownika ośrodka szkolenia
 • Informacja dla wojewody w sprawie zakończenia szkolenia okresowego i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej jej ukończenie
 • Informacja o rozpoczęciu szkolenia kwalifikacyjnego
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Ewidencjonowanie szkoleń prowadzonych przez ośrodki szkolenia

  Ewidencjonowanie szkoleń prowadzonych przez ośrodki szkolenia

  Kierownik ośrodka szkolenia jest zobowiązany przedstawić wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia, najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu rozpoczęcia kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego, informację o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego.
  Kierownik ośrodka szkolenia przekazuje wojewodzie, w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia okresowego i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie, dane osób, które ukończyły kurs.
  Wojewoda, może umożliwić przekazywanie informacji oraz danych, w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego.