Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet

Usługa umożliwia formalne potwierdzenie złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet dokonanego w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kogo dotyczy  

Usługa przeznaczona jest dla Wnioskodawcy Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet, który złożył Wniosek o udzielenie pożyczki poprzez zarejestrowanie go za pośrednictwem Generatora Wniosków. Użytkownik portalu ePUAP reprezentujący Wnioskodawcę (Wnioskodawca lub Pełnomocnik Wnioskodawcy) musi dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. Nr 226, poz. 1651, z późn. zm.) z uwzględnieniem w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 1609)
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
    nie dotyczy
Czas realizacji  

nie dotyczy

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie potwierdzenia złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet w odpowiedzi z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Etapy realizacji usługi  

1. Przekierowanie na stronę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Uzyskanie potwierdzenia złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet

Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet

Usługa umożliwia formalne potwierdzenie złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet dokonanego w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.