Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zezwolenia na prowadzenie handlu okrężnego - z wyjątkiem handlu okrężnego prowadzonego w pasie drogowym

Usługa umożliwia złożenie wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie handlu okrężnego - z wyjątkiem handlu okrężnego prowadzonego w pasie drogowym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie zezwolenia według załączonego wzoru (może być złożony na druku pobranym w Wydziale Ewidencji i Rejestracji lub napisany odręcznie)

  Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy na zajęcie wskazanego terenu

  Szkic sytuacyjny przedstawiający teren, na którym ma być prowadzona działalność sezonowa

  Dane niezbędne do uzyskania opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu (w przypadku terenów objętych nadzorem konserwatorskim):
  - szkic sytuacyjny punktu,
  - opis urządzenia ( zdjęcie, rysunek),
  - wielkość i kolorystyka punktu.
Czas realizacji  

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłaty  

Opłata skarbowa 10 zł

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania,

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie zezwolenia na prowadzenie handlu okrężnego - z wyjątkiem handlu okrężnego prowadzonego w pasie drogowym

Wydanie zezwolenia na prowadzenie handlu okrężnego - z wyjątkiem handlu okrężnego prowadzonego w pasie drogowym

Usługa umożliwia złożenie wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie handlu okrężnego - z wyjątkiem handlu okrężnego prowadzonego w pasie drogowym.