Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wykreślenie z rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego.
Przedsiębiorca jest obowiązany pisemnie, w razie zaprzestania wykonywania działalności, złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru wraz z ewentualnym dowodem wniesienia opłaty skarbowej, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaprzestania jej wykonywania.

W rezultacie przedsiębiorca zostaje wykreślony z rejestru działalności regulowanej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Agencji Rynku Rolnego

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek przedsiębiorcy o wykreślenie z rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego.
  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej – dotyczy jedynie przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy elektrycznej przekraczającej 5 MW.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Przedsiębiorcy wytwarzający energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej 5 MW oraz przedsiębiorcy zajmujący się wytwarzaniem biogazu rolniczego i wprowadzaniem go do sieci dystrybucyjnej gazowej są zwolnieni z opłaty skarbowej.

Natomiast przedsiębiorcy, którzy wytwarzają energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy elektrycznej przekraczającej 5MW dokonują opłaty w wysokości 10 PLN.

Kwota:
0 lub 10 PLN

Tryb odwoławczy  

Podmiot, któremu odmówiono wykreślenia z rejestru może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji złożyć odwołanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wykreślenie z rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wykreślenie z rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego.
Przedsiębiorca jest obowiązany pisemnie, w razie zaprzestania wykonywania działalności, złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru wraz z ewentualnym dowodem wniesienia opłaty skarbowej, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaprzestania jej wykonywania.

W rezultacie przedsiębiorca zostaje wykreślony z rejestru działalności regulowanej.