Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej i o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej i o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

17 zł

Tryb odwoławczy  

Zażalenie do organu wyższego stopnia w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej i o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej