Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie informacji o przedsiębiorcy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udzielenie informacji o przedsiębiorcy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele, Przedsiębiorcy i Administracja

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • Potwierdzenie dowodu opłaty skarbowej
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

17 zł

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Udzielenie informacji o przedsiębiorcy.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Udzielenie informacji o przedsiębiorcy

Udzielenie informacji o przedsiębiorcy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udzielenie informacji o przedsiębiorcy.