Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dokonanie zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdu

Dokonanie zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta właściwy dla miejsca lokalizacji stacji kontroli pojazdów

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy ubiegający się o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o dokonanie zmiany wpisu
Czas realizacji  

do 7 dni od daty zlożenia wniosku,

Opłaty  

Nie podlega opłacie, z wyłączeniem opłaty za pełnomocnictwo

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu

Etapy realizacji usługi  

1) Przyjęcie wniosku 2) Weryfikacja wniosku 3) wydanie zaświadczenia lub zmiana w rejestrze

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

  Dokonanie zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdu

  Dokonanie zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów