Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

Usługa umożliwia złożenie wniosku na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przez przedsiębiorców.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
 • Dokumenty wynikające z treści stosownej uchwały rady gminy w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt
 • Dowód wniesionej opłaty skarbowej
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Opłaty  

616 zł - Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia, 17 zł - Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pomocą organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku i niezbędnych dokumentów. 2. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego. 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

  Zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

  Usługa umożliwia złożenie wniosku na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przez przedsiębiorców.