Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ustanowienie zastępcy kierownika apteki na czas nieobecności kierownika powyżej 30 dni

Usługa umożliwia wysłanie do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego informacji o ustanowieniu zastępstwa na stanowisku kierownika apteki

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny oraz właściwa Okręgowa Izba Aptekarska

Kogo dotyczy  

Osoba fizyczna, osoba prawna, spółka prawa handlowego nie mająca osobowości prawnej, podmiot leczniczy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o ustanowienie zastępcy kierownika
  • Oświadczenie proponowanego zastępcy złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy o posiadaniu uprawnień zawodowych (w treści oświadczenia należy podać numery dokumentów, tj. dyplomu oraz prawa wykonywania zawodu, specjalizacji oraz datę ich wydania)
  • Oświadczenie proponowanego zastępcy złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy o posiadaniu 5-letniego stażu pracy w aptece lub 3-letniego stażu pracy w aptece w przypadku posiadania specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej, ze wskazaniem miejsca, dokładnego adresu i wymiaru czasu pracy.
  • Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - jeżeli zostało nadane wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za udzielenie pełnomocnictwa
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

17 zł

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku wraz z załącznikami.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Ustanowienie zastępcy kierownika apteki na czas nieobecności kierownika powyżej 30 dni

Ustanowienie zastępcy kierownika apteki na czas nieobecności kierownika powyżej 30 dni

Usługa umożliwia wysłanie do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego informacji o ustanowieniu zastępstwa na stanowisku kierownika apteki