Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie zmiany w wykazie pojazdów do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w krajowym transporcie drogowym osób/rzeczy

Zmiana w wykazie pojazdów zgłoszonych do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w krajowym transporcie drogowym osób/rzeczy

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego na podstawie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy.

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1220)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 728)
 • Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2377)
Wymagane dokumenty  
 • Wykaz pojazdów
 • Kopie dowodów rejestracyjnych
Czas realizacji  

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Za pośrednictwem organu, który wydał decyzję do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie zmiany w wykazie pojazdów do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie zgłoszenia 2. Weryfikacja zgłoszenia 3. Przyjęcie zgłoszenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zgłoszenie zmiany w wykazie pojazdów do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy

  Zgłoszenie zmiany w wykazie pojazdów do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w krajowym transporcie drogowym osób/rzeczy

  Zmiana w wykazie pojazdów zgłoszonych do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w krajowym transporcie drogowym osób/rzeczy