Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Dokonanie skreślenia wpisu w rejestrze przedsiebiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta właściwy dla miejsca lokalizacji stacji kontroli pojazdów

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy wnioskującego o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

W dniu złożenia kompletnego wniosku

Opłaty  

Nie podlega opłacie, z wyłączeniem opłaty za pełnomocnictwo

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1) Przyjęcie wniosku 2) Wydanie informacji o skreśleniu wpisu

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

  Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

  Dokonanie skreślenia wpisu w rejestrze przedsiebiorców prowadzących stację kontroli pojazdów