Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie wtórnika świadectwa kierowcy na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wtórnika świadectwa kierowcy na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy.

Wtórnik świadectwa kierowcy wydawany jest na wniosek, w sytuacji gdy aktualne świadectwo zostało zagubione, zniszczone bądź skradzione.

Rezultatem procedury jest wydanie wtórnika świadectwa kierowcy wraz z wypisem ze świadectwa kierowcy. Czas ważności świadectwa nie ulega zmianie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Główny Inspektor Transportu Drogowego

Kogo dotyczy  

Obywatele państw nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej, którzy są zatrudnieni w przedsiębiorstwach transportowych zarejestrowanych na terytorium Polski i wykonują międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie świadectwa kierowcy na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące

Opłaty  

Za wydanie wtórnika świadectwa kierowcy pobiera się opłatę w wysokości 10 zł

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego podmiot, któremu w drodze decyzji odmówiono wydania wtórnika świadectwa kierowcy może odwołać się od tej decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie wtórnika świadectwa kierowcy na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy

Wydanie wtórnika świadectwa kierowcy na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wtórnika świadectwa kierowcy na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy.

Wtórnik świadectwa kierowcy wydawany jest na wniosek, w sytuacji gdy aktualne świadectwo zostało zagubione, zniszczone bądź skradzione.

Rezultatem procedury jest wydanie wtórnika świadectwa kierowcy wraz z wypisem ze świadectwa kierowcy. Czas ważności świadectwa nie ulega zmianie.