Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie wykazów godzin ze szkoły medycznej, zaświadczeń z okresu nauki oraz kserokopii arkusza ocen

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania wykazu godzin ze szkoły medycznej, zaświadczenia
z okresu nauki , kserokopii arkusza ocen.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwe Kuratorium oświaty

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych, instytucji/firm

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu - w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał świadectwa
 • Wniosek
Czas realizacji  

30 dni / w przypadku zaświadczenia z okresu nauki - 7 dni

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji dot. wydania wykaz u godzin/zaświadczenia z okresu nauki/kserokopia arkusza ocen

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • wykaz godzin
 • zlikwidowane szkoły
 • zaświadczenie z okresu nauki
 • szkoły medyczne
 • przebieg nauki
 • arkusz ocen
 • Wydawanie wykazów godzin ze szkoły medycznej, zaświadczeń z okresu nauki oraz kserokopii arkusza ocen

  Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania wykazu godzin ze szkoły medycznej, zaświadczenia
  z okresu nauki , kserokopii arkusza ocen.