Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Rozliczenie przez jednostki samorządu terytorialnego wykorzystania dotacji w 2023 r. dla uczniów z niepełnosprawnościami

Rozliczenie otrzymanej przez szkoły w 2023 r. dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Organ właściwy do realizacji usługi  

wojewoda

Kogo dotyczy  

Jednostki samorządu terytorialnego

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 587)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 950)
Wymagane dokumenty  
  Właściwy formularz
Czas realizacji  

Do 31.01.2024 r.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Określenie kwoty faktycznie wydatkowanej przez szkoły z terenu danego województwa dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.

Etapy realizacji usługi  

1. Wypełnienie przez JST formularza i podpisanie go przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta/starosty/marszałka województwa dyrektora szkoły 2. Przekazanie wypełnionego formularza do wojewody

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Podręczniki
 • dotacja
 • Rozliczenie przez jednostki samorządu terytorialnego wykorzystania dotacji w 2023 r. dla uczniów z niepełnosprawnościami

  Rozliczenie otrzymanej przez szkoły w 2023 r. dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe